Drogerie Codina

E-Shop - ON-LINE obchod > Drogerie Codina > Čisticí a lešticí prostředek s vůní citrusu - La Oca

Čisticí a lešticí prostředek s vůní citrusu - La Oca

Univerzální víceúčelový úklidový prostředek


(id:401401)
155,-
dostupnost: skladem

 lze použít na podlahy (linoleum, dlaždice, mramor), v koupelnách (vany, kachlíky, obklady) i na ostatní povrchy v domácnosti (kliky, odpadkové koše).
Na 10 litrů vody použijeme 3 až 4 uzávěry čisticího prostředku.
Příjemně provoní místnost.

- víceúčelové čisticí a lešticí prostředky
-  lehce odstraní veškeré nečistoty
-  nezanechávají žádný povlak
- dokonale vyleští různé povrchy v domácnosti
-  nadlouho provoní celou místnost

Použití: Podlahy, povrchy, mastnota , dezinfekce
Výrobce: Codina
Obsah: 1 litr

Povinně zveřejňované bezpečnostní informace

Signální slovo: Varování
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujtevodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501: Odstraňte obsah/obal …

 

TOPlist
Zajímavé odkazy - partneři| S-rank | SEO webu sledují SEO nástroje.cz | Inspirace pro učitelky-týdenní plány, materiály pro učitelky a práci s dětmi.| Oblečení pro Tebe Dámská móda a dámské oblečení e-shop -Dámská móda a dámské oblečení e-shop|

http://fcc-club.wbs.cz/logo_web_ms.jpg